8 เทคนิคสำคัญ ในการทำ On-Page SEO จะมีอะไรบ้าง

   การทำ on Page seo ผู้รับทำ seo จะต้องมีเทคนิคสำคัญในการทำด้วย ซึ่งก็สามารถทำตาม 8 เทคนิคดังต่อไปนี้กันได้เลย

  1. 1. การเขียน Title Tag ผู้ทำควรจะต้อง เขียนให้มี keyword ของการทำ seo เว็บไซต์นั้นด้วย เพราะเป็นส่วนที่มีความสำคัญสำหรับการทำ On-Page SEO มากๆ
  2. 2. ควรที่จะ ใส่ Long Tail keyword ลงไปด้วย เพราะจะทำให้สร้างความหลากหลาย ในคีย์เวิร์ดได้ดี
  3. 3. ถ้าใส่แท็ก <H1> ในเฮดไลน์ ของบทความในแต่ละหน้า จะทำให้ เห็นความสำคัญของเนื้อหาในหน้านั้น
  4. 4. ถ้าใส่ แท็ก <H2> ใน sub heading จะทำให้รู้ถึงหัวข้อที่มีความสำคัญ น้อยกว่าเฮดไลน์รองลงมา
  5. 5. การสร้าง URL ที่ดีควรจะสร้างให้มี keyword รวมอยู่ด้วย เพราะจะทำให้ผู้ใช้งานเข้าใจได้ง่าย และทำให้ Research Engineer ค้นหาได้ง่ายมากขึ้น
  6. 6. พารากราฟแรก หรือย่อหน้าแรก หากจะให้ดีก็ควรที่จะ ทำให้มี keyword หลัก รวมอยู่ในเนื้อหาด้วย เพราะมักจะ เป็นส่วนที่แสดงในผลของการค้นหา
  7. 7. ควร ทำ Internal Link เพื่อที่จะช่วยให้ผู้เข้าใช้งานสามารถรับเนื้อหาที่มีประโยชน์ และมีความเกี่ยวข้องให้ได้มากที่สุด
  8. 8. หากมีการนำรูปภาพมาใส่ในบทความ ก็ควรที่จะตั้งชื่อไฟล์ของรูปภาพ และควร ใช้ alt เพื่ออธิบายรูปภาพทำให้ Google สามารถเข้าใจได้ง่ายๆ

ทั้ง 8 เทคนิคนี้ถ้าหากว่าผู้ รับทำ seo สามารถนำไปใช้ในการทำ On-Page SEO ได้ ก็จะทำให้การทำ On-Page SEO นั้นเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง และการสร้างเว็บไซต์ขึ้นมา ก็จะเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพสามารถ ทำให้จำนวนผู้เข้าใช้งานเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็วแน่นอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *